Skrivcoach

Alingo erbjuder personlig handledning i hur man skriver vetenskapliga manuskript.

 

Priset är detsamma som för språkgranskning och översättning och du väljer själv omfattningen, dock minst 30 min. som du kan dela upp i 2 x 15 eller 3 x 10 min. Vill du att jag ska läsa hela ditt manuskript måste du komma ihåg att det tar tid att läsa vetenskap med ett kritiskt öga.

 

Vill du ha mer handgriplig hjälp kan du göra så här:

 

Börja med att arbeta enligt riktlinjerna hos den tidskrift du valt för din publikation. Skriv direkt på engelska. Be någon på din institution läsa igenom manuskriptet och ge sina synpunkter och kolla språket. Sedan kan du skicka in ditt manuskript till mig för att få fortsatt handledning. Det innebär inte att du måste använda min språkgranskningsservice. Däremot kommer jag att berätta om du behöver en språkgranskning. Den kanske någon i din omgivning kan hjälpa dig med.

 

Om du aldrig har skrivit ett manuskript förut kan vi lägga upp det tillsammans från början.

 

Vi kan kommunicera genom e-post, chat, Skype eller telefon.

 

  • Personlig service
  • Punktlighet
  • Professionalism

Kvinnet

World Wild Fund Julgäva 2017

Dr Lilian Westlin