Min Story

På ett forskningsseminarium i Pretoria, Sydafrika, fick jag lära mig att nästan alla människor byter yrkesinriktning en gång i sitt liv, men att de flesta kvinnor gör det två gånger.

Själv har jag krånglat mig igenom livet i en snirklig bana, definitivt inte i självklar ordning och troligtvis inte i förväntad riktning.

Klassens clown med B i ordning blev kontorist och reklammodell på yxfabrik till vardags och rocktrummis på fritiden. Snitslad bana genom diverse yrkeskategorier och – så klart – Komvux. Landade med en doktorsexamen och emigrerade efter 3 år som läkemedelsforskare till Sydafrika för att ägna mig åt ämnesövergripande zoologisk forskning. Efter många slitsamma år i bushen och på laboratoriet åter till Sverige, och efter ett mellanspel som gymnasielärare i kemi och biologi startade jag företaget Alingo. Vilken lyx att få ta del av den allra senaste forskningen! Det är nog inte så många som är medvetna om vilken fantastisk forskning som utförs i Sverige. Jag lär mig något nytt varje dag, och jag är i sanning privilegierad som får forskarnas förtroende att se över deras texter och säkerställa publicering!

Utbildning

Fil.kand., kemi, biologi. Lunds universitet.

Fil.dr., zoologi (fysiologi, funktionell morfologi, farmakologi). Lunds universitet.

Gymnasielärarexamen (kemi, biologi). Linköpings universitet.

Erfarenhet, engelska språket

Bosatt i Sydafrika 10 år. Anställd som forskare vid Pretoria universitet.

Författare av ett 50-tal artiklar och konferensabstrakt, publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter. Google listar de flesta. En lista över publikationer finns på LinkedIn.

Uppdrag under forskningsperioden: språk- och vetenskaplig granskning av artiklar och böcker, exempelvis: The Handbook of Laboratory Animal Science Association; Ed. T. Poole, London, UK., The Journal of Reproduction and Fertility, UK. samt The South African Journal of Animal Science, Reproductive physiology of marsupials, Tyndale-Biscoe & Renfree. Cambridge University Press, Cambridge, m.fl.

Undervisning på engelska: Pretoria universitet, Sydafrika, engelskspråkigt naturvetenskapligt program vid Ebersteinska gymnasiet, Norrköping.

Undervisning i engelska språket: cirkelledare vid ABF, Eslöv, Folkuniversitetet, Norrköping samt Engelska A och B gymnasienivå, Folkuniversitetet, Norrköping.

Uppdrag för Svenska Tolkförmedlingen samt för Landstinget, Östergötland.

Godkänd för F-skatt.

Vill du veta mer? Klicka här.

Alingo svensk/engelsk skriv- och språkservice