Priser

Den totala tiden som behövs för att läsa och korrigera en vetenskaplig text beror på dess komplexitet. Av den anledningen tar jag vanligtvis betalt per timme. Min timtaxa är 550 kronor exklusive moms. För gratis kostnadsberäkning, skicka en provsida. Det är viktigt att den är typisk för texten.

Företag har möjlighet att betala per 1000 ord om man föredrar det. Det kostar 650 kronor* exklusive moms. Fördelen är att man då vet exakt hur mycket det kostar att få sin text granskad och korrigerad.

Översättning från engelska till svenska eller tvärtom kostar 2,00 kr/ord exklusive moms. 

Alla kunder vill ha jobbet gjort snabbt, billigt och med hög kvalitet. Av dessa tre kan jag erbjuda två. Vilka två väljer du själv! Skulle jag erbjuda alla tre vore jag inte bara oärlig utan även amatör.

När arbetet är klart kan det ibland vara nödvändigt att reda ut oklarheter och göra små justeringar. Sådant efterarbete ingår i servicen; ingen avgift tas ut för den tiden.

 

*gäller brödtext, dvs. inte teknisk eller vetenskaplig text

antilop
nature
gorilla